жағдай бойынша 30.07.2018 ( алдыңғы үзінді көшірмесіне )

Ұстаушының атауы Жай акциялары, дана Жай акциялары, үлесі % Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары, дана Барлық акциялары, үлесі %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 2 910 546 296 100,00 2 910 546 296 96,14
           
Жарияланған жай акцияларының саны, дана 24 175 000 000
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана 3 027 271 879
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған жай акцияларының саны, дана 116 725 583
Кері сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана
Айналыстағы жай акцияларының саны, дана 2 910 546 296
Айналыстағы артықшылықты акциялардың саны, дана