жағдай бойынша 01.10.2019 ( алдыңғы үзінді көшірмесіне | келесі үзінді көшірмеге )

Ұстаушының атауы Жай акциялары, дана Жай акциялары, үлесі % Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары, дана Барлық акциялары, үлесі %
INVESTMENT COMPANY APK LLP 219 901 46,65 219 901 46,65
R. Moldabekov 210 626 44,68 210 626 44,68
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 40 853 8,67 40 853 8,67
           
Жарияланған жай акцияларының саны, дана 554 000
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана 471 380
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған жай акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана
Айналыстағы жай акцияларының саны, дана
Айналыстағы артықшылықты акциялардың саны, дан