жағдай бойынша 01.01.2023 ( алдыңғы үзінді көшірмесіне | келесі үзінді көшірмеге )

Ұстаушының атауы Жай акциялары, дана Жай акциялары, үлесі % Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары, дана Барлық акциялары, үлесі %
National managing holding Baiterek JSC 53 550 003 100,00 53 550 003 100,00
           
Жарияланған жай акцияларының саны, дана 55 000 000
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана 53 550 003
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған жай акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана
Айналыстағы жай акцияларының саны, дана
Айналыстағы артықшылықты акциялардың саны, дана