жағдай бойынша 01.07.2023 ( алдыңғы үзінді көшірмесіне | келесі үзінді көшірмеге )

Ұстаушының атауы Жай акциялары, дана Жай акциялары, үлесі % Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары, дана Барлық акциялары, үлесі %
Holding Group Almeks JSC 7 583 538 228 69,52 7 583 538 228 56,39
The Bank of New York (nominee holder) 3 103 904 560 28,45 3 103 904 560 23,08
           
Жарияланған жай акцияларының саны, дана 25 000 000 000
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана 13 447 544 782
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған жай акцияларының саны, дана 2 539 270 930
Кері сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана
Айналыстағы жай акцияларының саны, дана 10 908 273 852
Айналыстағы артықшылықты акциялардың саны, дана