жағдай бойынша 01.04.2020 ( алдыңғы үзінді көшірмесіне | келесі үзінді көшірмеге )

Ұстаушының атауы Жай акциялары, дана Жай акциялары, үлесі % Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары, дана Барлық акциялары, үлесі %
Government institution "Government Property and Privatization Committee of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan" 60 539 600 100,00 62 093,00 60 601 693 100,00
           
Жарияланған жай акцияларының саны, дана 60 677 925
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана 125 000
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана 60 539 600
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана 62 093
Кері сатып алынған жай акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана
Айналыстағы жай акцияларының саны, дана
Айналыстағы артықшылықты акциялардың саны, дан