жағдай бойынша 01.10.2019 ( алдыңғы үзінді көшірмесіне | келесі үзінді көшірмеге )

Ұстаушының атауы Жай акциялары, дана Жай акциялары, үлесі % Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары, дана Барлық акциялары, үлесі %
SATURN i K GRUPP LLP 50 875 45,22 50 875 45,22
OTAU-K LLP 34 625 30,78 34 625 30,78
E.Koshkinbaev 16 250 14,44 16 250 14,44
INVESTMENT COMPANY CAPITAL MANAGEMENT LLP 10 750 9,56 10 750 9,56
           
Жарияланған жай акцияларының саны, дана 112 500
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана 112 500
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған жай акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана
Айналыстағы жай акцияларының саны, дана
Айналыстағы артықшылықты акциялардың саны, дан