жағдай бойынша 01.04.2020 ( алдыңғы үзінді көшірмесіне | келесі үзінді көшірмеге )

Ұстаушының атауы Жай акциялары, дана Жай акциялары, үлесі % Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары, дана Барлық акциялары, үлесі %
INVESTMENT FUND OF KAZAKHSTAN 5 805 48,94 5 805 48,94
National company Kazakhstan temir zholy 5 458 46,02 5 458 46,02
           
Жарияланған жай акцияларының саны, дана 11 861
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана 11 861
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған жай акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана
Айналыстағы жай акцияларының саны, дана
Айналыстағы артықшылықты акциялардың саны, дан