жағдай бойынша 01.10.2019 ( алдыңғы үзінді көшірмесіне | келесі үзінді көшірмеге )

Ұстаушының атауы Жай акциялары, дана Жай акциялары, үлесі % Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары, дана Барлық акциялары, үлесі %
RSI National Bank of the Republic of Kazakhstan 20 413 893 100,00 20 413 893 100,00
           
Жарияланған жай акцияларының саны, дана 20 413 893
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана 20 413 893
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған жай акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана
Айналыстағы жай акцияларының саны, дана
Айналыстағы артықшылықты акциялардың саны, дан