жағдай бойынша 01.04.2020 ( алдыңғы үзінді көшірмесіне | келесі үзінді көшірмеге )

Ұстаушының атауы Жай акциялары, дана Жай акциялары, үлесі % Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары, дана Барлық акциялары, үлесі %
A.Balushkin 74 510 74,51 74 510 74,51
D. Zhaksybek 9 990 9,99 9 990 9,99
V.Popov 5 000 5,00 5 000 5,00
E.Mandiev 5 000 5,00 5 000 5,00
           
Жарияланған жай акцияларының саны, дана 133 335
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана 1 000
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана 100 000
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған жай акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана
Айналыстағы жай акцияларының саны, дана
Айналыстағы артықшылықты акциялардың саны, дан