Сауда-саттық ақпарат

Институ­ционалдық инвесторларға

Институ­ционалдық инвесторларға

Сіздің бизнесіңіздің қаржылық тұрақтылығы мен тәуелсіздігіне қолжеткізу үшін қор нарығының мүмкіншіліктерін қалай тиімді пайдалануға болатыны туралы толығырақ біліңіз

ЗАМАНИ БИЗНЕС ӘЛЕМІ – ҮЗДІКСІЗ ҚОЗҒАЛЫС

Ақпарат тез арада тарап, ситуациялар мен уақиғалар кейде болжанғандай емес өріс алады, менеджменттен көптеген факторларды ескере отырып, жедел түрде сын-тегеуріндеге жауап қату талап етіледі. Осындай жағдайда бизнесті басқарудың сенімді, тексеруден өткен және тиімді құралдары қажет болады

Институ­ционалдық инвесторларға

Қаржы ағымдарын басқару
Компанияның қаржылық тұрақтылығы компаниядағы қаржы ағымдарын басқару сапасына тікелей байланысты.
Өтімділікті басқару
Қор нарығы банктік несиелер мен депозиттердің орнына өтімділікті басқарудың альтернативті құралдарын ұсынады.
Валюталық тәуекелдерді сақтандыру
Тез өзгеретін әлемдік конъюнктура жағдайында, өз тәуекелдерін уақытында есептеп, сақтандырғандар ұтады.

Direct market access (DMA) жүйесі ақылы нарыққа тікелей рұқсаттама

Direct Market Access (DMA) жүйесі – комплекс программно-технических средств члена KASE сауда-саттық жүйесімен өзара әрекеттесетін және DMA-клиенттерінің клиенттік тапсырыстары негізінде мәмілелер жасасуға арналған, KASE мүшесінің бағдарламалық-техникалық құралдар кешені.

DMA жүйесі, қор нарығында алгоритмдік және жоғары частоталық стратегияны іске асыратын, институционалдық инвесторлар мен трейлерге бағдарланған.

Брокердің DMA-клиенттері өз өтінімдерін KASE сауда-саттық жүйесіне тікелей жолдап, жетілдірілген технологиялық шешімдерді пайдалана отырып, нарықтық ақпаратты неғұрлым тез ала алады.

Клиенттік тапсырыстарын DMA-клиенттері дербес түрде (KASE мүшесінің қызметкерінің тікелей қатысуысыз) DMA жүйелерін пайдалану арқылы жолдап, KASE мүшелеріне DMA жүйелері арқылы электродық түрде жолдайды. DMA-клиенттерінің тапсырыстарына тіркеудің, тексерудің, верификацияның, есепке алудың және клиенттік тапсырысты орындаудың тездетілген процедуралары қолданылады.

Налогообложение инвесторов

в отношении институцианальных инвесторов
Акциялар
(долевые ценные бумаги)
Паи ПИФ/ETF
(долевые ценные бумаги)
Корпоративтік облигациялар
(долговые ценные бумаги)
Государственные облигации
(долговые ценные бумаги)
Освобождается от налогообложения при условии, что сделка совершена на KASE методом открытых торгов Освобождается от налогообложения в случае совершения сделки как на KASE, так и на внебиржевом рынке ценных бумаг
Акциялар
(долевые ценные бумаги)
Паи ПИФ/ETF
(долевые ценные бумаги)
Корпоративтік облигациялар
(долговые ценные бумаги)
Государственные облигации
(долговые ценные бумаги)
По акциям и паям купонное вознаграждение не выплачивается Освобождается от налогообложения по облигациям, находящимся на дату начисления вознаграждений в официальном списке KASE Освобождается от налогообложения , независимо от того, находятся ли облигации официальном списке KASE или приобретены на внебиржевом рынке ценных бумаг
Акциялар
(долевые ценные бумаги)
Паи ПИФ/ETF
(долевые ценные бумаги)
Корпоративтік облигациялар
(долговые ценные бумаги)
Государственные облигации
(долговые ценные бумаги)
Освобождается от налогообложения в случае соответствия следующим критериям:
  • объем исполненных сделок с ценными бумагами составляет не менее 25 млн.тенге в месяц
  • количество исполненных сделок с ценными бумагами составляет не менее 50 сделок в месяц
Информация по ценным бумагам в целях налогообложения
По облигациям дивиденды не выплачиваются

Байланыстар

Инвесторларға ақпараттық қолдау көрсету сұрақтары бойынша хабарласыңыз:
Эмитенттермен және инвесторлармен жұмыс Департаменті: