Сауда-саттық ақпарат

Институ­ционалдық инвесторларға

Институ­ционалдық инвесторларға

Сіздің бизнесіңіздің қаржылық тұрақтылығы мен тәуелсіздігіне қолжеткізу үшін қор нарығының мүмкіншіліктерін қалай тиімді пайдалануға болатыны туралы толығырақ біліңіз

ЗАМАНИ БИЗНЕС ӘЛЕМІ – ҮЗДІКСІЗ ҚОЗҒАЛЫС

Ақпарат тез арада тарап, ситуациялар мен уақиғалар кейде болжанғандай емес өріс алады, менеджменттен көптеген факторларды ескере отырып, жедел түрде сын-тегеуріндеге жауап қату талап етіледі. Осындай жағдайда бизнесті басқарудың сенімді, тексеруден өткен және тиімді құралдары қажет болады

Институ­ционалдық инвесторларға

Қаржы ағымдарын басқару
Компанияның қаржылық тұрақтылығы компаниядағы қаржы ағымдарын басқару сапасына тікелей байланысты.
Өтімділікті басқару
Қор нарығы банктік несиелер мен депозиттердің орнына өтімділікті басқарудың альтернативті құралдарын ұсынады.
Валюталық тәуекелдерді сақтандыру
Тез өзгеретін әлемдік конъюнктура жағдайында, өз тәуекелдерін уақытында есептеп, сақтандырғандар ұтады.

Direct market access (DMA) жүйесі ақылы нарыққа тікелей рұқсаттама

Direct Market Access (DMA) жүйесі – комплекс программно-технических средств члена KASE сауда-саттық жүйесімен өзара әрекеттесетін және DMA-клиенттерінің клиенттік тапсырыстары негізінде мәмілелер жасасуға арналған, KASE мүшесінің бағдарламалық-техникалық құралдар кешені.

DMA жүйесі, қор нарығында алгоритмдік және жоғары частоталық стратегияны іске асыратын, институционалдық инвесторлар мен трейлерге бағдарланған.

Брокердің DMA-клиенттері өз өтінімдерін KASE сауда-саттық жүйесіне тікелей жолдап, жетілдірілген технологиялық шешімдерді пайдалана отырып, нарықтық ақпаратты неғұрлым тез ала алады.

Клиенттік тапсырыстарын DMA-клиенттері дербес түрде (KASE мүшесінің қызметкерінің тікелей қатысуысыз) DMA жүйелерін пайдалану арқылы жолдап, KASE мүшелеріне DMA жүйелері арқылы электродық түрде жолдайды. DMA-клиенттерінің тапсырыстарына тіркеудің, тексерудің, верификацияның, есепке алудың және клиенттік тапсырысты орындаудың тездетілген процедуралары қолданылады.

Институционалдық инвесторларға салық салу

Акциялар
(үлестік бағалы қағаздар)
ИПҚ/ETF пайлары
(үлестік бағалы қағаздар)
Корпоративтік облигациялар
(борыштық бағалы қағаздар)
Мемлекеттік облигациялар
(борыштық бағалы қағаздар)

Мәміле KASE-де ашық сауда-саттық әдісімен жасалған жағдайда салық салудан босатылады

KASE-де де, бағалы қағаздардың биржадан тыс нарығында да мәміле жасалған жағдайда салық салудан босатылады

Акциялар
(үлестік бағалы қағаздар)
ИПҚ/ETF пайлары
(үлестік бағалы қағаздар)
Корпоративтік облигациялар
(борыштық бағалы қағаздар)
Мемлекеттік облигациялар
(борыштық бағалы қағаздар)
ETF және ИПҚ акциялары мен пайлары бойынша купондық сыйақы төленбейді

Сыйақы есептеу күнінде KASE ресми тізімінде тұрған облигациялар бойынша салық салудан босатылады

Облигациялар KASE ресми тізімінде тұрғанына немесе бағалы қағаздардың биржадан тыс нарығында сатып алынғанына қарамастан, салық салудан босатылады

Акциялар
(үлестік бағалы қағаздар)
ИПҚ/ETF пайлары
(үлестік бағалы қағаздар)
Корпоративтік облигациялар
(борыштық бағалы қағаздар)
Мемлекеттік облигациялар
(борыштық бағалы қағаздар)

Мынадай критерийлерге сәйкес келген жағдайда салық салудан босатылады:

  • бағалы қағаздармен орындалған мәмілелер көлемі айына кемінде 25 млн. теңгені құрайды
  • бағалы қағаздармен орындалған мәмілелер саны айына кемінде 50 мәмілені құрайды
Салық салу мақсатында бағалы қағаздар бойынша ақпарат
Облигациялар бойынша дивидендтер төленбейді

Байланыстар

Инвесторларға ақпараттық қолдау көрсету сұрақтары бойынша хабарласыңыз:
Эмитенттермен және инвесторлармен жұмыс Департаменті: