Сауда-саттық ақпарат

Шетелдік инвесторларға

Шетелдік инвесторларға

Сіздің бизнесіңіздің қаржылық тұрақтылығы мен тәуелсіздігіне қолжеткізу үшін қор нарығының мүмкіншіліктерін қалай тиімді пайдалануға болатыны туралы толығырақ біліңіз

ҚОР НАРЫҒЫНЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Бірыңғай тіркеуші

Орталық депозитарий

Қор биржасы

Брокер

Кастодиан


Инвестор

REMOTE MEMBERSHIP (RM) ЖҮЙЕСІ АРҚЫЛЫ БИРЖАДА ҚАШЫҚТАН МҮШЕЛІК ЕТУ

Remote Membership (RM) жүйесі, қазақстандық қор және туынды қаржы құралдары нарықтарына қатысуға мүмкіндігі немесе ниеті жоқ, бірақ оларға рұқсаттама алғысы келетін, шетелдік компанияларға Биржада қашықтан мүшелік етуді ұсынады.

 • Дүниежүзілік биржалық федерациясының (The World Federation of Exchanges) құрамына кіретін, қор биржаларының мүшелері
 • брокерлік/дилерлік қызметті жүзеге асыруға резиденттік мемлекеттің уәкілетті органының тиесті лицензиясы бар, шетелдік заңды тұлғалар. Шетелдік заңды тұлғалардың KASE сауда-саттықтарына рұқсаттама алуы, брокерлік/дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензияны өзара мойындауды қарастыратын, брокерлік/дилерлік қызметті қадағалау аясындағы уәкілтті органдардың арасында ынтымақтастық туралы және ақпараттармен алмасу туралы халықаралық келісімдер бар болса ғана мүмкін.
 • инвестициялық-тартымды қазақстандық компаниялардың 100-ден астам бағалы қағаздарына қолжетімділік
 • акциялар нарығында T+2 тәртіптемесінде есеп айырысу
 • брокерлер-дилерлер мен маркет-мейкер үшін қаржылық стимулдар
 • дамып келе жатқан капитал нарығының әлеуетінің өсуі
 • нормалар мен талаптардың айқындығы, анықтығы және бүтіндігі
 1. Соответствие требованиям KASE
 2. Регистрация в качестве налогоплательщика в Республике Казахстан
 3. Заключение договора текущего счета и договора депозитарного обслуживания с Центральным депозитарием
 4. Получение членства на KASE
 5. Оплата вступительного членского взноса
 6. Получение статуса клирингового участника
 7. Допуск к торгам

Сауда-саттық жүйесімен қашықтан кіру тәртіптемесінде жұмыс жасау ережелерімен осы жерде толығырақ танысуға болады

Direct market access (DMA) жүйесі ақылы нарыққа тікелей рұқсаттама

Direct Market Access (DMA) жүйесі – комплекс программно-технических средств члена KASE сауда-саттық жүйесімен өзара әрекеттесетін және DMA-клиенттерінің клиенттік тапсырыстары негізінде мәмілелер жасасуға арналған, KASE мүшесінің бағдарламалық-техникалық құралдар кешені.

DMA жүйесі, қор нарығында алгоритмдік және жоғары частоталық стратегияны іске асыратын, институционалдық инвесторлар мен трейлерге бағдарланған.

Брокердің DMA-клиенттері өз өтінімдерін KASE сауда-саттық жүйесіне тікелей жолдап, жетілдірілген технологиялық шешімдерді пайдалана отырып, нарықтық ақпаратты неғұрлым тез ала алады.

Клиенттік тапсырыстарын DMA-клиенттері дербес түрде (KASE мүшесінің қызметкерінің тікелей қатысуысыз) DMA жүйелерін пайдалану арқылы жолдап, KASE мүшелеріне DMA жүйелері арқылы электродық түрде жолдайды. DMA-клиенттерінің тапсырыстарына тіркеудің, тексерудің, верификацияның, есепке алудың және клиенттік тапсырысты орындаудың тездетілген процедуралары қолданылады.

Қазақстан Республикасының бейрезидент инвесторларына салық салу

Акциялар
(үлестік бағалы қағаздар)
ИПҚ/ETF пайлары
(үлестік бағалы қағаздар)
Корпоративтік облигациялар
(борыштық бағалы қағаздар)
Мемлекеттік облигациялар
(борыштық бағалы қағаздар)

Мәміле KASE-де ашық сауда-саттық әдісімен жасалған жағдайда салық салудан босатылады

KASE-де де, бағалы қағаздардың биржадан тыс нарығында да мәміле жасалған жағдайда салық салудан босатылады

Акциялар
(үлестік бағалы қағаздар)
ИПҚ/ETF пайлары
(үлестік бағалы қағаздар)
Корпоративтік облигациялар
(борыштық бағалы қағаздар)
Мемлекеттік облигациялар
(борыштық бағалы қағаздар)
ETF және ИПҚ акциялары мен пайлары бойынша купондық сыйақы төленбейді

Сыйақы есептеу күнінде KASE ресми тізімінде тұрған облигациялар бойынша салық салудан босатылады

Облигациялар KASE ресми тізімінде тұрғанына немесе бағалы қағаздардың биржадан тыс нарығында сатып алынғанына қарамастан, салық салудан босатылады

Акциялар
(үлестік бағалы қағаздар)
ИПҚ/ETF пайлары
(үлестік бағалы қағаздар)
Корпоративтік облигациялар
(борыштық бағалы қағаздар)
Мемлекеттік облигациялар
(борыштық бағалы қағаздар)

Мынадай критерийлерге сәйкес келген жағдайда салық салудан босатылады:

 • бағалы қағаздармен орындалған мәмілелер көлемі айына кемінде 25 млн. теңгені құрайды
 • бағалы қағаздармен орындалған мәмілелер саны айына кемінде 50 мәмілені құрайды
Салық салу мақсатында бағалы қағаздар бойынша ақпарат
Облигациялар бойынша дивидендтер төленбейді

Байланыстар

Инвесторларға ақпараттық қолдау көрсету сұрақтары бойынша хабарласыңыз:
Эмитенттермен және инвесторлармен жұмыс Департаменті:
 • тел: +7 (727) 237 60 19
 • факс: +7 (727) 237 53 09
 • e-mail: