Сауда-саттық ақпарат

Болашақ листингілік компаниялар үшін

Болашақ листингілік компаниялар үшін

Қазақстанның қор нарығында бағалы қағаздарды қалай орналастыруға болатыны және листинг өткеннен кейін компанияның алдында қандай қаржылық мүмкіндіктер ашылатыны туралы көбірек біліңіз

КОМПАНИЯНЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРЫ

 • Жай акциялар бойынша дивидендтер акционерлердің шешімі бойынша төленеді
 • Өтеу бойынша міндеттеме жоқ
 • Кепілдік қамту талап етілмейді
 • Борыштық жүктеменің азаюы
 • Бизнестің нарықтық бағалауы
 • Кепілдік қамту талап етілмейді
 • Шығарылым парамертлерін, сыйақы төлеудің мерзімділігі, сыйақы төлеу мен негізгі қарызды өтеудің шарттарын дербес түрде анықтау
 • Қаржыландырудың қомақты көлемін тарту мүмкіншілігі
 • Көпшілік алдында несиелік тарихқа иелену
 • Инвесторлар базасының диверсификациясы және несиелендірушілерден салыстырмалы тәуелсіздік
 • Тек, KASE листингінен өткен, компаниялар үшін
 • Айналыс мерзімі бір жылдан аспайды
 • 3 жұмыс күн аралығында шығарылымды тіркеу
 • 5 жұмыс күн аралығында листинг
 • Жеңілдетілген құжаттар жинағы
 • Төмендетілген листингілік алымдар

 

ДАЙЫНДЫҚТЫҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ

Қаржылық кеңес берушіні таңдау

Қаржылық кеңес беруші эмитенттің бағалы қағаздарының шығарылымын тіркеуге, сондай-ақ KASE листингіне құжаттарды. Қаржылық емес ұйымдар үшін қаржылық кеңес берушінің бар болуы міндетті.
Қаржылық кеңес беруші қосымша андеррайтер және маркет-мейкер қызметтерін атақара алады. Облигацияларды шығарғанда осыға қоса облигацияларды ұстаушыларының өкілінің бар болуы талап етіледі

Аудиторды таңдау

Бағалы қағаздардың листингі үшін және олардың KASE ресми тізімінде болу кезеңінде компания, KASE мойындайтын аудиторлық ұйымдардың тізіміне кіретін, аудиторлық ұйымдардың бірінде жыл сайынғы аудиттен өтуге міндетті.

Бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу

Эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуін, Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" заңында және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген шарттар мен тәртіпте, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі жүзеге асырады

Бірыңғай тіркеушімен келісім-шарт жасасу

Егер эмитент бағалы қағаздарды алғашқы рет шығарса, эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушыларының тізімілім жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын, "Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ келісім-шарт жасасу қажет.
Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі белгілі бір датаға бағалы қағаздарды ұстаушылары туралы, сондай-ақ, олардың меншігіндегі бағалы қағаздардың тұрпаты мен саны туралы мәліметтердің жиынтығы болып табылады

Қор нарығына шығу бойынша шығындардың құрылымы

Тіркеушінің қызметтері
+
Аудиторлың қызметтері
+
Қаржылық кеңес берушінің қызметтері
+
KASE листингілік алымдары

Артқа

ЛИСТИНГ ПРОЦЕДУРАСЫ

Листингтің жеңілдетілген процедурасы мыналарға қатысты қолданылады:

Жеңілдетілген листинг процедурасының негізгі айырмашылықтары

Минималды листингілік алымдар

Қысқартылған өтінішті қарау мерзімі

Жеңілдетілген ақпараттар ашу

Қаржылық кеңес берушінің болмауы

Қос листинг –эмитенттің бағалы қағаздарының өтімділігін арттыру мақсатында дәйекті түрде бірнеше қор біржасында листинг процедурасынан өтуі.

Қос листингтен өту туралы шешім қабылдар алдында эмитент Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" заңының 22-1 бабын зерделеу қажет

Қос листингтің пайдасы

 • қолданыстағы салықтық жеңілдіктер
 • өтімділіктің өсуі
 • Қазақстан қор биржасында ақпараттарды ашу бойынша талаптың болмауы

Упрощенная процедура листинга применяется:

Жеңілдетілген листинг процедурасының негізгі айырмашылықтары

Минималды листингілік алымдар

Қысқартылған өтінішті қарау мерзімі

Жеңілдетілген ақпараттар ашу

Қаржылық кеңес берушінің болмауы

Қос листинг –эмитенттің бағалы қағаздарының өтімділігін арттыру мақсатында дәйекті түрде бірнеше қор біржасында листинг процедурасынан өтуі.

Қос листингтен өту туралы шешім қабылдар алдында эмитент Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" заңының 22-1 бабын зерделеу қажет

Қос листингтің пайдасы

 • қолданыстағы салықтық жеңілдіктер
 • өтімділіктің өсуі
 • Қазақстан қор биржасында ақпараттарды ашу бойынша талаптың болмауы

БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ЛИСТИНГІ ҮШІН ҚАЖЕТ:

ЛИСТИНГІЛІК АЛЫМДАР

Алдын ала алым
100 АЕК
(z)
коммерциялық облигациялар үшін –
50 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Қарау үшін алым
0,025 %
от объема выпуска
бастап 100 дейін 1000 АЕК
коммерциялық облигациялары үшін алынбайды
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізу туралы өтінішті қарау үшін алынатын, біржолғы алым
Кіру алымы
0,025 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 3000 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
100 АЕК
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Жыл сайынғы алым
0,025 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 2000 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
50 АЕК
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімде тұрған әр жылға алынатын, алым
Алдын ала алым
100 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
50 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Қарау үшін алым
0,015 %
от объема выпуска
бастап 100 дейін 500 АЕК
коммерциялық облигациялары үшін алынбайды
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізу туралы өтінішті қарау үшін алынатын, біржолғы алым
Кіру алымы
0,015 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 1500 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
100 АЕК
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Жыл сайынғы алым
0,025 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 2000 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
50 АЕК
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімде тұрған әр жылға алынатын, алым
Алдын ала алым
100 АЕК
(тек облигациялар үшін)
коммерциялық облигациялар үшін –
50 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Қарау үшін алым
0,025 %
от объема выпуска
бастап 100 дейін 1000 АЕК
коммерциялық облигациялары үшін алынбайды
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізу туралы өтінішті қарау үшін алынатын, біржолғы алым
Кіру алымы
0,025 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 3000 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
100 АЕК
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Жыл сайынғы алым
0,025 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 2000 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
50 АЕК
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімде тұрған әр жылға алынатын, алым
Алдын ала алым
100 АЕК
(тек облигациялар үшін)
коммерциялық облигациялар үшін –
50 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Қарау үшін алым
0,025 %
от объема выпуска
бастап 100 дейін 1000 АЕК
коммерциялық облигациялары үшін алынбайды
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізу туралы өтінішті қарау үшін алынатын, біржолғы алым
Кіру алымы
0,025 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 3000 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
100 АЕК
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Жыл сайынғы алым
0,025 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 2000 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
50 АЕК
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімде тұрған әр жылға алынатын, алым
Алдын ала алым
100 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
50 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Қарау үшін алым
0,015 %
от объема выпуска
бастап 100 дейін 500 АЕК
коммерциялық облигациялары үшін алынбайды
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізу туралы өтінішті қарау үшін алынатын, біржолғы алым
Кіру алымы
0,015 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 1500 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
100 АЕК
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Жыл сайынғы алым
0,025 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 2000 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
50 АЕК
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімде тұрған әр жылға алынатын, алым
Алдын ала алым
100 АЕК
(тек облигациялар үшін)
коммерциялық облигациялар үшін –
50 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Қарау үшін алым
0,025 %
от объема выпуска
бастап 100 дейін 1000 АЕК
коммерциялық облигациялары үшін алынбайды
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізу туралы өтінішті қарау үшін алынатын, біржолғы алым
Кіру алымы
0,025 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 3000 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
100 АЕК
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Жыл сайынғы алым
0,025 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 2000 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
50 АЕК
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімде тұрған әр жылға алынатын, алым

ЛИСТИНГІЛІК АЛЫМДАРДЫҢ КАЛЬКУЛЯТОРЫ*


Есептеу

* KASE ресми тізімінің кез келген сауда-саттық алаңына жеңілдетілген листингілік процедурамен енгізілетін, резидент еместердің бағалы қағаздары үшін, өтінішті қарау, үшін, кіру, жыл сайынғы алымдар тиянақталған, әрқайсысы АЕК 100-еселі көлемінде

** жыл сайнығы алымын есептеу KASE ресми тізімінде эмитенттің басқа бағалы қағаздардың бар-жоғына байланысты