Сауда-саттық ақпарат

Шетелдік брокерлер-дилерлер

Шетелдік брокерлер-дилерлер

KASE басқарушы және инвестициялық компанияларға, банктерге, брокерлік және сақтандыру компияларға 700 астам қаржы құралдарына рұқсаттама ұсынып, нарыққа тікелей рұқсаттама техникалық шешімдері мен жүйесін ұсынады

Мүшелікті қалай алуға болатынын және сауда-саттық алаңында мәмілелер жасасу мүмкіншілігі туралы толығырақ біліңіз

KASE ШЕТЕЛДІК МҮШЕЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН ТАРИФТЕР

Биржа мүшелігіне қабылдағанда
"Қор" санаты
1500АЕК
"Валюталық" санаты
6000АЕК
"Деривативтер" санаты
0АЕК
Ай сайынғы мүшелік жарналар
"Валюталық" санаты
Қандай да бір шетел валютасы бойынша маркет-мейкер еместерге:
400АЕК
комиссиялық алымдарды қосымша төлеусіз
300АЕК
комиссиялық алымдарды қосымша төлеумен
АҚШ доллары бойынша маркет-мейкер үшін:
200АЕК
комиссиялық алымдарды қосымша төлеусіз
300АЕК
комиссиялық алымдарды қосымша төлеумен
Өзге валюта бойынша маркет-мейкер үшін:
300АЕК
комиссиялық алымдарды қосымша төлеусіз
300АЕК
комиссиялық алымдарды қосымша төлеумен
"Қор" санаты
25АЕК
минималды және тиянақталған комиссиялық алымдарды қолданумен
50АЕК
минималды және тиянақталған комиссиялық алымдарды қолданусыз
"Деривативтер" санаты
0АЕК
Бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелері бойынша Биржаның комиссиялық алымдары
Орналастырылатын мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі
0,10%
Сделка купли-продажи размещаемых государственных ценных бумаг
0,01% сатып алушыдан
Егер жазылым бастамашысы ҚР Ұлттық Банкі немесе ҚР Қаржы министрлігі болса
Облигацияға жазылым өткізу
0,025%
Облигацияның жиынтық номиналды құнынынан, бірақ 250 АЕК кем емес және 5 000 АЕК аспайтындай
Акцияларға жазылым жүргізу
0,1%
Мәмілелердің жиынтық көлемінен (KZT), бірақ 250 АЕК кем емес және 5 000 АЕК аспайтындай
Егер жазылым қорытындысы бойынша бірде бір мәміле жасалмаса
50АЕК
Техникалық алымдар
15АЕК
Ұйымның ақпараттық жүйесіне шлюз арқылы сауда-саттық жүйеге рұқсаттама бергені үшін техникалық алым
15АЕК
Операциялық күнді ұзарту үшін алым
операциялық күнді 30 минуттан аспайтындай уақытқа ұзарту үшін алым
50АЕК
операциялық күнді 30 минуттан астам уақытқа ұзарту үшін алым
100АЕК
Биржа мүшелігіне қабылдағанда
"Қор" санаты
1500АЕК
"Валюталық" санаты
6000АЕК
"Деривативтер" санаты
0АЕК
Ай сайынғы мүшелік жарналар
"Валюталық" санаты
Қандай да бір шетел валютасы бойынша маркет-мейкер еместерге:
400АЕК
комиссиялық алымдарды қосымша төлеусіз
300АЕК
комиссиялық алымдарды қосымша төлеумен
АҚШ доллары бойынша маркет-мейкер үшін:
200АЕК
комиссиялық алымдарды қосымша төлеусіз
300АЕК
комиссиялық алымдарды қосымша төлеумен
Өзге валюта бойынша маркет-мейкер үшін:
300АЕК
комиссиялық алымдарды қосымша төлеусіз
300АЕК
комиссиялық алымдарды қосымша төлеумен
"Қор" санаты
25АЕК
минималды және тиянақталған комиссиялық алымдарды қолданумен
50АЕК
минималды және тиянақталған комиссиялық алымдарды қолданусыз
"Деривативтер" санаты
0АЕК
Бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелері бойынша Биржаның комиссиялық алымдары
Орналастырылатын мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі
0,10%
Сделка купли-продажи размещаемых государственных ценных бумаг
0,01%
сатып алушыдан
Егер жазылым бастамашысы ҚР Ұлттық Банкі немесе ҚР Қаржы министрлігі болса
Облигацияға жазылым өткізу
0,025%
Облигацияның жиынтық номиналды құнынынан, бірақ 250 АЕК кем емес және 5 000 АЕК аспайтындай}
Акцияларға жазылым жүргізу
0,1%
Мәмілелердің жиынтық көлемінен (KZT), бірақ 250 АЕК кем емес және 5 000 АЕК аспайтындай
Егер жазылым қорытындысы бойынша бірде бір мәміле жасалмаса
50АЕК
Техникалық алымдар
Биржаның телекоммуникациялық жабдықтарында порттарды ұсынғаны үшін техникалық алым
15АЕК
Ұйымның ақпараттық жүйесіне шлюз арқылы сауда-саттық жүйеге рұқсаттама бергені үшін техникалық алым
15АЕК
Операциялық күнді ұзарту үшін алым
операциялық күнді 30 минуттан аспайтындай уақытқа ұзарту үшін алым
50АЕК
операциялық күнді 30 минуттан астам уақытқа ұзарту үшін алым
100АЕК

KASE МҮШЕЛЕРІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

KASE мүшелері ұсынуы тиіс, құжаттар
KASE мүшелерінің мониторингін жүзеге асыру тәртібі

DIRECT MARKET ACCESS (DMA) ЖҮЙЕСІМЕН НАРЫҚҚА ТІКЕЛЕЙ РҰҚСАТТАМА

Direct Market Access (DMA) жүйесі – комплекс программно-технических средств члена KASE сауда-саттық жүйесімен өзара әрекеттесетін және DMA-клиенттерінің клиенттік тапсырыстары негізінде мәмілелер жасасуға арналған, KASE мүшесінің бағдарламалық-техникалық құралдар кешені.

DMA жүйесі, қор нарығында алгоритмдік және жоғары частоталық стратегияны іске асыратын, институционалдық инвесторлар мен трейлерге бағдарланған

Брокердің DMA-клиенттері өз өтінімдерін KASE сауда-саттық жүйесіне тікелей жолдап, ең жетілдірілген технологиялық шешімдерді пайдалана отырып, нарықтық ақпаратты неғұрлым тез ала алады.

Клиенттік тапсырыстарын DMA-клиенттері дербес түрде (KASE мүшесінің қызметкерінің тікелей қатысуысыз) DMA жүйелерін пайдалану арқылы жолдап, KASE мүшелеріне DMA жүйелері арқылы электродық түрде жолдайды. DMA-клиенттерінің тапсырыстарына тіркеудің, тексерудің, верификацияның, есепке алудың және клиенттік тапсырысты орындаудың тездетілген процедуралары қолданылады.

Номинациялардың дипломанттары

Жылда KASE, Қазақстанның қор нарығының дамуына үлесін қосқан, мүшелерін марапаттайды

2018 жылдың дипломанттары
АО "Фридом Финанс"
АО "Казкоммерц Секьюритиз"
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
АО "SkyBridge Invest"
АО "Ситибанк Казахстан"