KazAzot January-March 2020 financial statements published

20.05.20, 15:51
/KASE, May 20, 2020/ - KazAzot JSC (Aktau) January-March 2020 financial statements have been published (in Russian) at http://www.kase.kz/files/emitters/KZAZ/kzazfm1_2020_rus.xlsx [2020-05-20]