"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ 2023 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есебі жарияланды

02.04.24 11:24
/KASE, 02.04.24/ – Бағалы қағаздары Қазақстан қор биржасының (KASE, Биржаға) ресми тізімінде тұрған "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ (Нұр-Сұлтан), компанияның 2023 жылға қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есепті Биржаға ұсынды. 2023 жылдың 31 желтоқсандағы аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгеше көрсетілмесе, мың теңгемен): -------------------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.23 31.12.22 ---------------------------- ------------- ------------- Меншікті капитал 354 044 898 205 145 739 Жинытық активтер 1 702 419 366 1 356 517 045 Жиынтық міндеттемелер 1 348 374 468 1 151 371 306 Таза пайда (таза шығын) 23 567 495 22 392 924 Жай акцияның баланстық құны, 282,19 172,79 мың теңге: ROA, % 1,38 1,65 ROE, % 6,66 10,92 -------------------------------------------------------- Компанияның 2023 жылға қаржылық есеп берушілігінің "КПМГ Аудит" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есептілік 2023 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ХҚЕС-ке сәйкес көрсетілген күні аяқталған жыл үшін ақша қаражатының қозғалысын барлық елеулі аспектілерде дұрыс көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/IDFR/idfrf6_2023_rus.pdf [2024-04-02]