2023 жылдың қаңтар-тамыз айларында Қазақстан қор биржасындағы сауда-саттық көлемі 236,7 трлн теңгені ($525,4 млрд) құрады

13.09.23 16:35
/KASE, 12.06.23/ – 2023 жылдың қаңтар-тамыз айларында Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық көлемі нарықтың барлық секторларында 236 705,4 млрд теңгені (525 387,2 млн АҚШ долларына баламалы) құрады және 2022 жылға қарағанда 36,5 %-ға (долларлық мәнде 37,3 %-ға) өсті. 2022 жылғы алдыңғы бес айлық кезеңмен (мамыр-желтоқсан) салыстырғанда сауда-саттық көлемі 35,3 %-ға өсті. Төмендегі кестеде нарық секторлары бойынша бөлінген 2023 жылғы сауда- саттық көлемі (тарту сомасы бойынша есептеледі), сондай-ақ 2022 жылғы салыстырмалы деректер келтіріледі. ----------------------------------------------------------------------------------------------- I-VІІ, 2023 I-VІІ, 2022 Тренд --------- ----------- --------- ----------- ---------- --------- Биржалық нарықтың Сауда-с. құрылымы, % Сауда-с. құрылымы, % Өлшем %-бен секторы көлемі көлемі валютасы -------------------------- --------- ----------- - --------- ----------- ------------ --------- млрд теңгемен -------------------------- --------- ----------- - --------- ----------- ------------ --------- Бағалы қағаздар нарығы 8 168,9 3,5 5 257,6 3,0 +2 911,3 +55,4 Акциялар 195,6 0,1 68,9 <0,1 +126,7 +184,0 – бастапқы нарық 0,1 <0,1 1,0 <0,1 -0,8 -85,2 – қайталама нарық 195,5 0,1 67,9 <0,1 +127,6 +187,9 – KASE Global 27,3 <0,1 19,3 <0,1 +7,9 +41,0 Корпоративтік борыштық БҚ 1 254,9 0,5 1 035,3 0,6 +219,6 +21,2 – бастапқы нарық 867,8 0,4 341,4 0,2 +526,4 +154,2 – қайталама нарық 387,1 0,2 693,9 0,4 -306,8 -44,2 МБҚ 6 486,0 2,7 4 039,0 2,3 +2 446,9 +60,6 – бастапқы нарық 4 723,2 2,0 2 712,7 1,6 +2 010,5 +74,1 – қайталама нарық 1 762,8 0,7 1 326,3 0,8 +436,4 +32,9 ХҚҰ облигациялары 197,7 0,1 72,8 <0,1 +124,9 +171,7 – бастапқы нарық 162,4 0,1 44,0 <0,1 +118,4 +269,3 – қайталама нарық 35,3 <0,1 28,8 <0,1 +6,5 +22,6 Инвестициялық қорлардың БҚ 6,4 <0,1 6,3 <0,1 +0,1 +1,4 Туынды қаржы құралдары 1,1 <0,1 16,0 <0,1 -14,9 -93,0 Шетел валюталарының 19 001,0 8,0 11 289,1 6,5 +7 711,9 +68,3 нарығы АҚШ доллары 11 398,3 4,8 9 530,1 5,5 +1 868,2 +19,6 Ресей рублі 1 021,4 0,4 1 027,9 0,6 -6,5 -0,6 Қытай юані 200,4 0,1 379,6 0,2 -179,2 -47,2 еуро 309,3 0,1 156,9 0,1 +152,4 +97,2 еуро–АҚШ доллары 5 429,3 2,3 194,6 0,1 +5 234,7 +2 689,5 АҚШ доллары-юань 642,3 0,3 – – +642,3 x еуро-юань – – – – 0 x Ақша нарығы 209 506,1 88,5 156 814,7 90,5 +52 691,4 +33,6 Репо операциялары 174 810,1 73,9 138 128,9 79,7 +36 681,2 +26,6 – МБҚ-мен "тікелей" репо 1,9 <0,1 21,6 <0,1 -19,8 -91,3 – МБҚ-мен авторепо 139 179,4 58,8 104 910,9 60,5 +34 268,5 +32,7 – ББҚ-мен "тікелей" репо 39,9 <0,1 32,8 <0,1 +7,2 +21,8 – ББҚ-мен авторепо 35 587,5 15,0 33 163,7 19,1 +2 423,8 +7,3 – КҚС-мен "тікелей" репо – – – – 0 x – КҚС-мен авторепо 1,5 <0,1 0,0 <0,1 +1,5 +29 030,3 Валюталық своп 34 696,0 14,7 18 685,7 10,8 +16 010,2 +85,7 операциялары – АҚШ доллармен 34 349,1 14,5 18 080,0 10,4 +16 269,1 +90,0 – еуромен 0,2 <0,1 158,4 0,1 -158,2 -99,9 – рубльмен 346,6 0,1 447,3 0,3 -100,7 -22,5 Деривативтер нарығы 29,4 <0,1 – – +29,4 x Фьючерстер 29,4 <0,1 – – +29,4 x -------------------------- --------- ----------- - --------- ----------- - ---------- --------- БАРЛЫҒЫ 236 705,4 100,0 173 361,4 100,0 +63 344,0 +36,5 -------------------------- --------- ----------- - --------- ----------- - ---------- --------- млн АҚШ долларымен -------------------------- --------- ----------- - --------- ----------- - ---------- --------- Бағалы қағаздар нарығы 18 166,8 3,5 11 503,5 3,0 +6 663,3 +57,9 Акциялар 433,6 0,1 150,8 <0,1 +282,8 +187,6 – бастапқы нарық 0,3 <0,1 2,0 <0,1 -1,7 -84,6 – қайталама нарық 433,3 0,1 148,7 <0,1 +284,6 +191,3 KASE Global 60,8 <0,1 43,6 <0,1 +17,3 +39,7 Корпоративтік борыштық БҚ 2 789,3 0,5 2 278,4 0,6 +511,0 +22,4 – бастапқы нарық 1 930,5 0,4 734,2 0,2 +1 196,3 +162,9 – қайталама нарық 858,8 0,2 1 544,1 0,4 -685,3 -44,4 МБҚ 14 427,4 2,7 8 821,5 2,3 +5 605,9 +63,5 – бастапқы нарық 10 499,1 2,0 5 930,9 1,5 +4 568,1 +77,0 – қайталама нарық 3 928,3 0,7 2 890,6 0,8 +1 037,8 +35,9 ХҚҰ облигациялары 438,9 0,1 160,5 <0,1 +278,4 +173,5 – бастапқы нарық 359,8 0,1 97,3 <0,1 +262,5 +269,9 – қайталама нарық 79,1 <0,1 63,2 <0,1 +15,9 +25,2 Инвестициялық қорлардың БҚ 14,3 <0,1 14,0 <0,1 +0,3 +2,1 Туынды қаржы құралдары 2,5 <0,1 34,9 <0,1 -32,4 -92,9 Шетел валюталарының нарығы 42 157,7 8,0 24 649,0 6,4 +17 508,7 +71,0 АҚШ доллары 25 294,9 4,8 20 818,6 5,4 +4 476,3 +21,5 Ресей рублі 2 268,4 0,4 2 253,4 0,6 +14,9 +0,7 Қытай юані 445,9 0,1 808,3 0,2 -362,3 -44,8 еуро 688,5 0,1 347,3 0,1 +341,2 +98,2 еуро–АҚШ доллары 12 036,7 2,3 421,4 0,1 +11 615,3 +2 756,3 АҚШ доллары-юань 1 423,4 0,3 – – +1 423,4 x еуро-юань – – – – 0 x Ақша нарығы 464 998,0 88,5 346 491,0 90,6 +118 506,9 +34,2 Репо операциялары 388 053,0 73,9 305 312,9 79,8 +82 740,0 +27,1 – МБҚ-мен "тікелей" репо 4,2 <0,1 46,1 <0,1 -41,9 -90,9 – МБҚ-мен авторепо 309 044,3 58,8 232 001,3 60,6 +77 043,1 +33,2 – ББҚ-мен "тікелей" репо 88,6 <0,1 70,9 <0,1 +17,7 +24,9 – ББҚ-мен авторепо 78 912,6 15,0 73 194,6 19,1 +5 718,0 +7,8 – КҚС-мен "тікелей" репо – – – – 0 x – КҚС-мен авторепо 3,2 <0,1 0,0 <0,1 +3,2 +30 618,0 Валюталық своп 76 945,0 14,6 41 178,1 10,8 +35 766,9 +86,9 операциялары – АҚШ доллармен 76 177,4 14,5 39 851,3 10,4 +36 326,1 +91,2 – еуромен 0,4 <0,1 331,2 0,1 -330,7 -99,9 – рубльмен 767,2 0,1 995,7 0,3 -228,5 -22,9 Деривативтер нарығы 64,6 <0,1 – – +64,6 x Фьючерстер 64,6 <0,1 – – +64,6 x -------------------------- --------- ----------- ----------- ----------- ------------ ---------- БАРЛЫҒЫ 525 387,2 100,0 382 643,6 100,0 +142 743,6 +37,3 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Кестеге ескерту: МБҚ – мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар; Инвестициялық қорлардың БҚ – инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары; Корпоративтік борыштық БҚ – беймемлекеттік эмиссиялық борыштық бағалы қағаздар; ББҚ – беймемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар; "тікелей" репо – "тікелей" әдіспен (репо ашу және жабу туралы тікелей мәмілелер жасасумен) жүзеге асырылатын; авторепо – "автоматты" әдіспен жүзеге асырылатын, репо операциялары; "с/ж" – сауда-саттық болған жоқ. Сауда-саттық көлемі KASE пайдаланатын сауда-саттықты өткізу әдістерінің кез келгенімен жасалған барлық орындалған биржалық мәмілелер бойынша есептелген. [2023-09-13]