"Жәйрем Марганеці" АҚ 2022 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды

07.08.23 14:40
/KASE, 07.08.23/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған, "Жәйрем марганеці" АҚ (Қарағанды), компанияның 2020 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті Биржаға ұсынды. 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгесі көрсетілмесе, мың теңгемен): ------------------------------------------------------- 31.12.22 31.12.21 Көрсеткіш ж.б. ж.б. ---------------------------------- ---------- --------- Меншікті капитал 3 740 112 3 468 109 Жиынтық активтер 10 018 701 5 561 038 Жиынтық міндеттемелер 6 278 589 2 092 929 Сату көлемі 421 578 – Жалпы табыс 421 578 – Таза пайда (таза шығын) 272 003 -737 977 Жай акцияның баланстық құны, теңге 7 442,66 6 936,22 ROA, % 2,71 -13,27 ROE, % 7,27 -21,28 ------------------------------------------------------- Компанияның 2022 жылға қаржылық есеп берушілігінің "Центраудит-Қазақстан" тәуелсіз аудиторлық компаниясы" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есептілік барлық елеулі аспектілерде 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша, "Жәйрем Марганеці" АҚ және оның еншілес ұйымдарының қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ҚЕХС сәйкес көрсетілген күнге аяқталған жыл үшін ақша қаражатының қозғалысын анық көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/MNZH/mnzhf6_2022_rus.pdf [2023-08-07]