"МФО Bravo Business" ЖШС 2022 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды

03.07.23 17:55
/KASE, 03.07.23/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "МФО BRAVO BUSINESS" ЖШС (Астана) KASE-ге Компанияның 2022 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есебін ұсынды. 2022 жылғы 31 желтоқсандағы аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгесі көрсетілмесе, мың теңгемен): ------------------------------------------- 31.12.22 31.12.21 Көрсеткіш ж.б. ж.б. ----------------------- --------- --------- Меншікті капитал 768 562 478 402 Жиынтық активтер 2 220 050 1 746 159 Жиынтық міндеттемелер 1 451 488 1 267 757 Таза пайда (таза шығын) 290 160 259 072 ROA, % 13,07 14,84 ROE, % 37,75 54,15 ------------------------------------------- Компанияның 2022 жылға қаржылық есеп берушілігіне аудитті "МинТакс Аудит" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік 2022 жылдың 31 желтоқсандағы жағдай "МФО Bravo Business" ЖШС қаржылық жағдайын, сондай-ақ олардың шоғырландырылған қаржылық нәтижелері және ХҚЕС-ке сәйкес көрсетілген күнге аяқталған жыл үшін ақша қаражатының шоғырландырылған қозғалысы. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/MFBB/mfbbf6_2022_rus.pdf [2023-07-03]