"FIVE BROKERS' CAPITAL" АҚ 2022 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды

22.05.23 15:09
/KASE, 22.05.23/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "FIVE BROKERS' CAPITAL" АҚ (Алматы) Компанияның 2022 жылғы шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті KASE-ге берді. 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгесі көрсетілмесе, мың теңгемен): ---------------------------------------------------- 31.12.22 31.12.21 Көрсеткіш ж.б. ж.б. ---------------------------------- -------- -------- Меншікті капитал 176 385 170 235 Жиынтық активтер 267 675 213 726 Жиынтық міндеттемелер 91 290 43 491 Таза пайда (таза шығын) 6 150 -37 083 Жай акцияның баланстық құны, теңге 0,62 0,60 ROA, % 2,30 -17,35 ROE, % 3,49 -21,78 ---------------------------------------------------- Компанияның 2022 жылға қаржылық есеп берушілігінің аудитін "Соломон" аудиторлық компаниясы" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша барлық елеулі аспектілерде "FIVE BROKERS' CAPITAL" АҚ мен оның еншілес кәсіпорнының қаржылық жағдайын, сондай-ақ олардың қаржылық нәтижелерін және ҚЕХС сәйкес көрсетілген күнге аяқталған жыл ішіндегі ақша қаражатының қозғалысын әділ көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/FIVE/fivef6_2022_cons_rus.pdf [2023-05-22]