"Кредит Time" шағын қаржы ұйымы" ЖШС 2021 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды

02.06.22 11:31
/KASE, 02.06.22/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде орналасқан "КРЕДИТ TIME" ШАҒЫН ҚАРЖЫ ҰЙЫМЫ" ЖШС (Ақтөбе) компаниясы Компанияның 2021 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті KASE-ге ұсынды. 2021 жылдың 31 желтоқсанындағы аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгеше көрсетілмесе, мың АҚШ долларымен): ----------------------------------------- 31.12.21 31.12.20 Көрсеткіш ж.б. ж.б. ----------------------- -------- -------- Меншікті капитал 166 204 106 713 Жиынтық активтер 773 487 137 228 Жиынтық міндеттемелер 607 283 30 515 Таза пайда (таза шығын) -38 199 6 713 ROA, % -4,94 4,89 ROE, % -22,98 6,29 ----------------------------------------- Компанияның 2021 жылға қаржылық есеп берушілігіне аудитін "ALMIR CONSULTING" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептілік 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша "Кредит Time" Шағын Қаржы Ұйымы" ЖШС шоғырландырылған қаржылық жағдайын, сондай-ақ олардың шоғырландырылған қаржылық нәтижелерін және ХҚЕС-ке сәйкес көрсетілген күнге аяқталған жыл үшін ақша қаражатының шоғырландырылған қозғалысын барлық елеулі аспектілерде дұрыс көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында – https://kase.kz/files/emitters/MFKT/mfktf6_2021_rus.pdf [2022-06-02]