"МеталлИнвестАтырау" ЖШС 2021 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды

02.06.22 10:01
/KASE, 02.06.22/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "МеталлИнвестАтырау" (Атырау) ЖШС Компанияның 2021 жылғаы қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті KASE-ге ұсынды. 2021 жылдың 31 желтоқсанындағы аудит жүргізілелген деректерге сәйкес (егер өзгесі көрсетілмесе, мың теңгемен): --------------------------------------------- 31.12.21 31.12.20 Көрсеткіш ж.б. ж.б. ----------------------- ---------- ---------- Меншікті капитал 7 685 527 2 134 224 Жиынтық активтер 19 681 137 13 377 002 Жиынтық міндеттемелер 11 995 610 11 242 778 Сату көлемі 73 993 029 38 387 284 Жалпы табыс 8 988 949 2 480 493 Таза пайда (таза шығын) 5 572 303 418 062 ROA, % 28,31 3,13 ROE, % 72,50 19,59 ROS, % 7,53 1,09 --------------------------------------------- Компанияның 2021 жылға қаржылық есеп берушілігінің аудитін "ALMIR CONSULTING" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есеп берушілік 2021 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша "МеталлИнвестАтырау" ЖШС қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ХҚЕС-ке сәйкес көрсетілген күнге аяқталған жыл үшін ақша қаражатының қозғалысын барлық елеулі аспектілерде дұрыс көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/MIAT/miatf6_2021_rus.pdf [2022-06-02]