30 шілде күні Қаржы министрлігі Қазақстан қор биржасында өзінің МЕУКАМ-180 (KZKD00000832) 12-ші шығарылымын жылдық 10,5199% - бен орналастыру арқылы 8,7 млрд теңге тартты

30.07.20 21:04
/KASE, 31.07.20/ – 2020 жылдың 30 шілдесінде Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде Қазақстан Республикасы қаржы Министрлігінің мемлекеттік орта мерзімдік қазынашылық міндеттемелерінің (МЕУКАМ) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттықтың екі сессиясы өткізілді. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ: ------------------------------------------------------- ------------------------ Сауда-саттық күні: 30.07.20 Өтеуге дейінгі мерзім: 9,5 жыл (3 424 күн) Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 10 000,0 Сауда-саттық заты: таза бағасы Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі,%: 70 Өтінімдер беру әдісі: жабық Өтінімдер беру уақыты: 09:00–11:00 Өтінімдерді растау кезеңі: 09:00–11:30 Кесім уақыты: 12:30 (Т+0) Төлеу датасы: 30.07.20, 12:30 Шектелімді қарсылама өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: қарсылама өтінімдердің көлемдеріне пропорционалды Шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бағалары кесімді бағаға тең шектелімді қарсылама өтінімдердің бағасы бойынша немесе сатушы үшін ең ұтымды бағамен Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: орташа сараланған баға бойынша Сауда-саттық жүйесінің секторы: MEKAM_ST1 Сауда-саттық жүйесінің тобы: MEUKAM_180 -------------------------------------------------------------------------------- Алматы уақытымен 14:40-тан 15:00-ге дейін KASE сауда-саттық жүйесінде аталмыш облигациялардың төменде берілген шарттармен қосымша орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттықтар өткізілді. ҚОСЫМША ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ ШАРТТАРЫ: ----------------------------------------------- ------------------- Сауда-саттық күні: 30.07.20 Өтеуге дейінгі мерзім: 9,5 жыл (3 424 күн) Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 75 000,0 Сауда-саттық заты: таза бағасы Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі,%: 100 Өтінімдер беру әдісі: жабық Өтінімдер беру уақыты: 14:40–15:00 Өтінімдерді растау кезеңі: 14:40–15:15 Кесім уақыты: до 15:30 (Т+0) Төлеу датасы: 30.07.20, 15:30 Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: орташа сараланған бағамен Шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: MEKAM_ST1 Сауда-саттық жүйесінің секторы: MEUKAM_180 ---------------------------------------------------------------- ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: --------------------------------------------------------- ----------------- Қатысушылар саны: 1 Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді): 9 /9 оның ішінде: – шектеулі: 9/ 9 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 3 919,0 оның ішінде: – шектеулі: 3 919,0 – нарықтық: 0 Ұсынымға сұраным, %: 45,0 Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық / белсенді): – минималды 82,9224 – максималды 83,7488 – орташа сараланған 83,3348 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық /белсенді): – минималды 10,4400 – максималды 10,6000 – орташа сараланған 10,5199 -------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылармен жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер ҚОСА ОРНАЛАСТЫРУ КЕЗІНДЕГІ СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: --------------------------------------------------------- ----------------- Қатысушылар саны: 1 Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді): 1 / 1 Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді): 5 500,0 Ұсынымға сұраным, %: 7,3 --------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылармен жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕСІ: --------------------------------------------------------- ----------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 10 000 000 облигациялар: Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 8 708 946 166,6 Қанағаттандырылған өтінімдердің саны: 10 Өтінімдерің қанағаттандырылған 1 қатысушылардың саны; "Таза" кесімді баға, % номиналдан: 82,922482,9224 Қанағаттандырылған өтінімдегі таза баға, % номиналдан: – минималды 82,9224 – максималды 83,7488 – орташа сараланған 83,3348 Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 10,6000 Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың кірістілігі, жылдық %: – минималды 10,4400 – максималды 10,6000 – орташа сараланған 10,5199 --------------------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитариі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес МЕУКАМ-180 (KZKD00000840) 12-ші шығарылымын орналастыру бойынша мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесулер аяқталған сәтте толық көлемде орындалды. Осының алдында өткен орналастыруды қосып есептегенде, МЕУКАМ-180 14-ші шығарылымының KZKD00000840) толық көлемі 548 694 867 облигация болып, олардың номиналды құны 548 694 867 000,00 теңге сомасын құрады. Қаржы министрлігі сатқан МЕККАМ автоматты түрде KASE қайталама нарығында айналысқа кестеде көрсетілген сауда-саттық кодымен жіберіледі. Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару, орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу ережелері http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелердің орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Аталмыш ережелердің мәтіні http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement_kaz.pdf мекен- жайы бойынша жарияланған. [2020-07-310]