11 қыркүйек күні Қаржы министрлігі Қазақстан қор биржасында өзінің МЕОКАМ-60 (KZKD00000638) 51-ші шығарылымын жылдық 9,49 %-бен орналастыру арқылы 5,1 млрд теңге тартты

11.09.19, 17:41
/KASE, 11.09.19/ – Бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде Қазақстан Республикасы қаржы Министрлігінің мемлекеттік орта мерзімдік қазынашылық міндеттемелерінің (МЕОКАМ) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілді. Төменде арнайы мамандандырылған сауда-саттықтың сұраным параметрлері мен нәтижелері берілген. ------------------------------------------------------------------------- СҰРАНЫС ПАРАМЕТРЛЕРІ: ------------------------------------------------------ ------------------ Қатысушылар саны: 3 Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді): 9 / 9 оның ішінде: – шектеулі: 9 / 9 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 14 205,7 оның ішінде: – шектеулі: 14 205,7 – нарықтық: 0 Ұсынымға сұраным, %: 279,5 Берілген өтінімдер бойынша "таза бағасы", номиналдан (барлығы /белсенді): – минималды 99,6120 – максималды 100,0952 – орташа сараланған 99,8636 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлығы /белсенді): – минималды 9,4500 – максималды 9,6500 – орташа сараланған 9,5457 ------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – сауда-саттыққа қатысушылармен өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте, соның ішінде Растау жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде екінші деңгейдегі банктердің (ЕДБ) үлесінде 35,8 %, басқа институционалдық инвесторлар – 35,7 %, өзге заңды тұлғалардың үлесі – 28,5 %. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ----------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 5 000 000 облигациялар: Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 5 089 637 222,2 Қанағаттандырылған өтінімдердің саны: 4 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылардың 2 саны; Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 100,0 жоспардан %: Қанағаттандырылған өтінімдердің таза бағасы, %: 99,9983 Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың 9,4900 кірістілігі, жылдық % : --------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по размещению МЕOКАМ-60 выпуска 51 (KZK200000638) к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. При этом 20,5 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 79,5 % – прочими юридическими лицами. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ----------------------------------------------- ----------------------- Сауда-саттық күні: 11.09.19 Өтеуге дейінгі мерзім: 2,8 жыл (1 012 күн) Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 5 000,0 Сауда-саттық заты: "таза" бағасы Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі,%: 70 Өтінімдер беру әдісі: жабық Өтінімдер беру уақыты: 09:00–11:00 Өтінімдерді растау кезеңі: 09:00–11:30 (Т+0) Кесім уақыты: до 15:00 (Т+0) Төлеу датасы: 11.09.19, 15:00 (Т+0) Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: кесімді бағамен Шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: қарсылама өтінімдердің көлеміне пропорционалды Сауда-саттық жүйесінің секторы: MEKAM_ST1 Сауда-саттық жүйесінің тобы: MEOKAM_060 ----------------------------------------------------------------------- Бұрын өткізілген орналастыруы ескере отырып, МЕОКАМ-60 51-ші шығарылымының (KZKD00000638) толық көлемі 255 000 000 облигацияны номиналды құны 255 000 000 000,00 теңгені құрады. Қаржы министрлігі сатқан МЕОКАМ автоматты түрде KASE қайталама нарығында айналысқа кестеде көрсетілген сауда-саттық кодымен жіберіледі. Бұл ретте KASE сауда-саттық жүйесін облигациялардың бағасы "таза бағамен" белгіленуі тиіс. Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару, орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу ережелері http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелердің орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Аталмыш ережелердің мәтіні http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement_kaz.pdf мекен- жайы бойынша жарияланған. [2019-09-11]