14 наурыз күні "АТФБанк" АҚ Қазақстан қор биржасында өзінің KZ2C00003135 (ATFBb15) облигацияларын жылдық 10,95 % орналастырып, 60,0 млрд теңге тартты

14.03.19, 18:34
/KASE, 15.03.19/ – Бүгін Қазақстан қор биржасында (KASE) "Кселл" АҚ 
(Алматы) KZ2C00003135 (ATFBb15, 1 000 теңге, 60,0 млрд теңге; 14.03.19-
14.03.26; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы 
мамандандырылған сауда-саттық жүргізілді. Төменде сұраным параметрі 
мен арнайы мамандандырылған сауда-саттық нәтижесі берілген.

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:                         
----------------------------------------------------- ----------------
Қатысушылар саны:                   2        
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),     2 / 2      
тек шектеулі                             
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:        60 000,0    
Ұсынымға сұраным, %:                 100,0      
" Берілген өтінімдер бойынша                10, 9500 

 купон мөлшерлемесі, жылдық % (барлық / белсенді):          
----------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – сауда-саттыққа қатысушылармен         
 өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте, соның ішінде Растау     
 жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер.           

Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі институционалдық инвесторлардың
үлесіне келді.

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:                    
---------------------------------------------- ----------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,    60 000 000   
облигациялар:                         
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 60 000 000 000,0
Қанағаттандырылған өтінімдердің саны:     2        
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,    2        
жоспардан %:                          
Қанағаттандырылған өтінімдердің таза бағасы,  100,0      
жылдық%:                            
Қанағаттандырылған өтінімдердегі купон     10,9500     
мөлшерлемесі, жылдық %:                    
---------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитариі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес мәміле сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесулер аяқталған
сәтте орындалды және толық қанағаттандырылды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ:                         
------------------------------------- ------------------------------
Сауда-саттық күні:          14.03.19           
Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 60 000 000 000        
теңге:                               
Лот көлемі, дана:           1               
Сауда-саттық заты:          купон мөлшерлемесі      
Өтінімдер беру әдісі:         шектеулі           
Өтінімдерді растау кезеңі:      жабық             
Кесім уақыты:             11:30–15:00          
Төлеу датасы:             11:30–15:30          
Өтінімдерді кесімдеу әдісі:      16:00 (Т+0)          
Өтінімдер беру әдісі:         14.03.19, 16:00 (Т+0)     
Өтінімдерді беру әдісі:        бағалары кесімді бағаға тең  
                   немесе одан төмен       
                   өтінімдер кесімделеді     
Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:   Биржа қарама-қайшы өтінімдерді
                   қабылдау уақыты        
                   бойынша, кесімді баға     
                   бойынша            
Сауда-саттық өткізу бастамашысы:    "АТФБанк" АҚ         
Сауда-саттық жүйесі секторы:     Debts_List_ST1        
Сауда-саттық жүйесі тобы:       Bonds_ST1_M          
--------------------------------------------------------------------

[2019-03-15]