Қазақстан қор биржасында 29 желтоқсанында "Сбербанк России" Еншілес Банкі АҚ KZP01Y03E488 (KZ2C00003218, SBERb10) өтеу кірістілігі жылдық 11,00 % үш жылдық облигацияларын 6,0 млрд теңгеге орналастырды

28.12.18, 18:25
/KASE, 29.12.18/ – Бүгін Қазақстан қор биржасында (KASE) "Сбербанк 
России" Еншілес Банкі АҚ (Алматы) KZP01Y03E488 (KZ2C00003218, 
SBERb10) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы 
мамандандырылған сауда-саттық жүргізілді. Төменде сұраным параметрі 
мен арнайы мамандандырылған сауда-саттық нәтижесі берілген.

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:                       
----------------------------------------------------------- -------
Қатысушылар саны:                      1   
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), тек шектеулі: 3 / 3 
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:           5 999,7
Ұсынымға сұраным, %:                    148,6 
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, %:        99,9791
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық %      11,0000
-------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – сауда-саттыққа қатысушылармен        
 өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте, соның ішінде Растау    
 жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер.         

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:                    
---------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,    5 944 600 000 
облигациялар:                         
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 5 999 666 150,8
Қанағаттандырылған өтінімдердің саны:     3       
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,    148,6     
жоспардан %:                         
Қанағаттандырылған өтінімдердің таза бағасы,  99,9791    
%:                              
Сатып алушы үшін өтеу кірістілігі, жылдық %:  11,0000    
--------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитариі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес мәміле сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесулер аяқталған
сәтте орындалды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ:                         
------------------------------------- ------------------------------
Сауда-саттық күні:          28.12.18           
Өтеуге дейінгі мерзім:        4 000 000 000         
Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 1 000             
млн теңге:                             
Лот көлемі, дана:           1               
Предмет торга:            "таза" баға          
Өтінімдер беру әдісі:         шектелімді          
Өтінімдер беру уақыты:        жабық             
Өтінімдерді растау кезеңі:      11:30–12:30          
Кесім уақыты:             11:30–13:00          
Төлеу датасы:             14:30 (Т+0)          
Өтінімдерді кесімдеу әдісі:      28.12.18, 14:30 (Т+0)     
Өтінімдер беру әдісі:         бағалары кесімді бағаға тең  
                   немесе одан төмен       
                   өтінімдер кесімделеді     
өтінімдерді қанағаттындыру әдісі:   Биржа қарама-қайшы өтінімдерді
                   қабылдау уақыты        
                   бойынша, кесімді баға     
                   бойынша немесе сатушы     
                   үшін үтымдырақ баға      
                   бойынша,           
                   қанағаттандырылады      
Сауда-саттық өткізу бастамашысы:    "Казкоммерц Секьюритиз"   
                   ("Казкоммерцбанк" ЕБ АҚ)   
                   (Алматы)           
                                  
Сауда-саттық жүйесінің секторы:    Debts_List_ST1        
Сауда-саттық жүйесінің тобы:     Bonds_ST1_M          
--------------------------------------------------------------------

[2018-12-29]