26 желтоқсан күні Қаржы министрлігі Қазақстан қор биржасында өзінің МЕУКАМ-180 (KZKDKY150118) 11-ші шығарылымын жылдық 8,60 %-бен орналастыру арқылы 77,6 млрд теңге тартты

26.12.18, 18:08
/KASE, 27.12.18/ – Бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық 
жүйесінде Қазақстан Республикасы қаржы Министрлігінің мемлекеттік 
орта мерзімдік қазынашылық міндеттемелерінің (МЕУКАМ) орналастыру 
бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілді. Төменде 
арнайы мамандандырылған сауда-саттықтың сұраным параметрлері мен 
нәтижелері берілген.

-------------------------------------------------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРІ:                         
------------------------------------------------- -----------------
Қатысушылар саны:                 2        
Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді):   6 / 6      
оның ішінде:                            
– шектеулі:                    6 / 6      
– нарықтық:                    0        
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:      77 599,3     
оның ішінде:                            
– шектеулі:                    77 599,3     
– нарықтық:                    0        
Ұсынымға сұраным, %:               100,0      
Берілген өтінімдер бойынша "таза бағасы",     93,6792  
номиналдан (барлығы /белсенді):                  
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі,      8,6000
жылдық % (барлығы /белсенді):                   
-------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – сауда-саттыққа қатысушылармен        
 өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте, соның ішінде Растау    
 жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер.         

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕСІ:                       
------------------------------------------------- -----------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,      80 400 000    
облигациялар:                           
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге:  77 599 292 800,0 
Қанағаттандырылған өтінімдердің саны:       6        
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылардың   2        
саны;                               
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,      100,0      
жоспардан %:                            
Қанағаттандырылған өтінімдердің таза бағасы, %:  93,6792     
Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың      8,6000      
кірістілігі, жылдық % :                      
-------------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитариі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес МЕУКАМ-180 (KZKDKY150118) 11-ші шығарылымын орналастыру 
бойынша мәміле сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесулер аяқталған 
сәтте орындалды, барлық өтінімдер толық көлемде орындалды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ:                           
----------------------------------------------- -----------------------
Сауда-саттық күні:               26.12.18        
Өтеуге дейінгі мерзім:             10,6 жыл (3 827 күн)  
Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге:   80 400 000 000     
Сауда-саттық заты:               "таза" бағасы     
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі,%: 70           
Өтінімдер беру әдісі:              жабық         
Өтінімдер беру уақыты:             09:00–11:00      
Өтінімдерді растау кезеңі:           09:00–11:30 (Т+0)   
Кесім уақыты:                  до 15:00 (Т+0)     
Төлеу датасы:                  26.12.18, 15:00 (Т+0) 
Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:        кесімді бағамен    
Шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:   қарсылама өтінімдердің 
                        көлеміне пропорционалды
Сауда-саттық жүйесінің секторы:         MEKAM_ST1       
Сауда-саттық жүйесінің тобы:          MEUKAM_180       
-----------------------------------------------------------------------
Бұрын өткізілген орналастыруы ескере отырып, МЕУКАМ-180 11-ші 
шығарылымының (KZKDKY150118) толық көлемі 156 600 000 облигацияны 
номиналдық құны 156 600 000 000,00 теңгені құрады.

Қаржы министрлігі сатқан МЕУКАМ автоматты түрде KASE қайталама 
нарығында айналысқа кестеде көрсетілген сауда-саттық кодымен 
жіберіледі. Бұл ретте KASE сауда-саттық жүйесін облигациялардың бағасы 
"таза бағамен" белгіленуі тиіс.

Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару, 
орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу 
ережелері http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша 
жарияланған.

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелердің 
орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Аталмыш 
ережелердің мәтіні 
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement_kaz.pdf мекен-
жайы бойынша жарияланған.

[2018-12-27]