"Mineral Resources of Central Asia" АҚ (Қазақстан) өзінің акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2012 жылдың 01 сәуіріндегі жағдайы бойынша үзінді көшірмесін биржаға ұсынды

20.04.12 11:59
/KASE, 20.04.12/ – Бағалы қағаздары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "Mineral Resources of Central Asia" АҚ (Астана, бұдан әрі –компания) биржаға өзінің акцияларын ұстаушылардың тізілім жүйесінің 2012 жылдың 01 сәуіріндегі жағдайы бойынша үзінді көшірмесін ұсынды. Компанияның тіркеушісі "Қор орталығы" АҚ (Алматы). Үзінді көшірмеге сәйкес: - компанияның жарияланған KZ1C43150016, KZ000A1СТМ75 жай акцияларының жалпы саны 3 000 000 000 дана, KZ1P43150112, KZ1P00000467 артықшылықты акцияларының жалпы саны – 1 000 000 000 дана - компанияның барлық жарияланған акциялары орналастырылған; - "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) номиналды ұстауында компанияның 3 999 530 055 акциясы бар (компанияның орналастырылған акцияларының жалпы санының 99,99 %); - компанияның орналастырылған акцияларының жалпы санынан әрқайсысы бес және одан көп көлеміндегі санына иеленген тұлғалар болып табылады: ------------------------------------------------------------------------------ Жай акциялар Артықшылықты акциялар --------------------- --------------------- Компания- ның орналас- орналас- орналас- тырылған бар- тырыл- тырыл- лық акциялар- ған осы ған осы дың жалпы атаудағы атаудағы санындағы акциялар- акциялар- үлесі, % дың дың жалпы жалпы санындағы санындағы Аты-жөні дана үлесі, % дана үлесі, % ------------------- ----------- --------- ----------- --------- -------------- "AISARA&MK" ЖШС 887 760 559 29,59 1 047 421 0,10 22,22 "АЛЬФА 554 389 953 18,48 988 494 0,10 13,88 БИЗНЕС" ЖШС Т.С. Абдулин 462 500 000 15,42 – – 11,56 "ҰларҮмiт" 299 849 998 9,99 51 898 734 5,19 8,79 ЖЗҚ АҚ А.Б. Сейiтсаданов 142 381 548 4,75 119 010 338 11,90 6,53 "Capital Hotels" АҚ 131 527 912 4,38 76 714 854 7,67 5,21 "Отан" ЖЗҚ АҚ – – 269 230 769 26,92 6,73 ------------------------------------------------------------------------------ *Аталған үзінді көшірмеге сәйкес KASE есептеді.