жағдай бойынша 01.07.2019 ( алдыңғы үзінді көшірмесіне | келесі үзінді көшірмеге )

Ұстаушының атауы Жай акциялары, дана Жай акциялары, үлесі % Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары, дана Барлық акциялары, үлесі %
ERAGON PETROLEUM FZE (FEZ, Dubai) 733 548 66,67 733 548 66,67
R.Sagdieva 366 774 33,33 366 774 33,33
           
Жарияланған жай акцияларының саны, дана 1 100 322
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана 1 100 322
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған жай акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана
Айналыстағы жай акцияларының саны, дана
Айналыстағы артықшылықты акциялардың саны, дан