"3А-БэстГрупп" АҚ 2018 жылға қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды

02.08.19, 12:26
/KASE, 02.08.19/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының ресми тізімінде тұрған "3А-БэстГрупп" АҚ (Алматы) Қазақстан қор биржасына 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланатынын хабарлайды. Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың теңгемен, егер басқа көрсетілмесе): --------------------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.18 31.12.17 ------------------------------------- --------- --------- Жеке капитал 671 855 783 760 Жиынтық активтер 2 627 742 2 638 648 Жиынтық міндеттемелер 1 955 887 1 854 888 Таза табыс (таза зиян) -137 303 -19 417 Жай акциялардың баланстық құны, теңге 611,00 712,00 ROA, % -5,23 -0,74 ROE, % -20,44 -2,48 --------------------------------------------------------- 2018 жылға компанияның қаржылық есебінің "Казахстанаудит" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына "3А-БэстГрупп" АҚ және оның еншілес компаниясының қаржылық есептілігі мен қаржы құралдарының айналымы туралы барлық жағынан 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында – http://kase.kz/files/emitters/BSGR/bsgrf6_2018_rus.pdf [2019-08-02]