"Теміртау электрометаллургиялық комбинаты" АҚ 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды

16.05.19, 18:01
/KASE, 08.05.19/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының ресми тізімінде тұрған "Теміртау электрометаллургиялық комбинаты" АҚ (Теміртау) Қазақстан қор биржасына 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланатынын хабарлайды. Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың АҚШ долларымен, егер басқа көрсетілмесе): ------------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.18 31.12.17 --------------------------- ---------- ---------- Жеке капитал 1 749 397 1 609 771 Жиынтық активтер 26 709 261 11 453 292 Жиынтық міндеттемелер 24 959 864 9 747 377 Сауда-саттық көлемі 28 709 421 18 789 482 Жалпы кіріс 2 442 363 4 186 193 Таза табыс (таза зиян) 147 864 1 318 268 Жай акцияның баланстық құны 1,33 1,37 ROA, % 0,55 11,51 ROE, % 8,45 81,89 ROS, % 0,52 7,02 ------------------------------------------------- 2018 жылға компанияның қаржылық есебінің аудитін "Crowe Audit KZ" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына сәйкес "Теміртау Электрометаллургиялық Комбинаты" АҚ қаржылық есептілігі мен қаржы құралдарының айналымы туралы барлық жағынан 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында http://kase.kz/files/emitters/TEMK/temkf6_2018_cons_rus.pdf жарияланған. [2019-05-16]