"KMK Мунай" АҚ 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды

16.05.19, 17:57
/KASE, 08.05.19/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының ресми тізімінде тұрған "KMK Мунай" АҚ (Алматы) Қазақстан қор биржасына 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланатынын хабарлайды. Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың АҚШ долларымен, егер басқа көрсетілмесе): ------------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.18 31.12.17 --------------------------- ---------- ---------- Жеке капитал 8 576 512 -206 388 Жиынтық активтер 83 869 028 79 542 229 Жиынтық міндеттемелер 75 292 516 79 748 617 Сауда-саттық көлемі 54 081 209 39 628 623 Жалпы кіріс 39 387 133 28 110 876 Таза табыс (таза зиян) 8 782 900 5 787 866 Жай акцияның баланстық құны 5 932,00 -880,00 ROA, % 10,47 7,28 ROE, % 102,41 -2 804,36 ROS, % 16,24 14,61 ------------------------------------------------- 2018 жылға компанияның қаржылық есебінің аудитін "КПМГ Аудит" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына сәйкес "KMK Мунай" АҚ қаржылық есептілігі мен қаржы құралдарының айналымы туралы барлық жағынан 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында http://kase.kz/files/emitters/LNPT/lnptf6_2018_rus.pdf жарияланған. [2019-05-16]