"Фаэтон Компаниясы" ЖШС 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды

16.05.19, 17:53
/KASE, 08.05.19/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының ресми тізімінде тұрған "Фаэтон Компаниясы" ЖШС (Алматы) Қазақстан қор биржасына 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланатынын хабарлайды. Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың АҚШ долларымен, егер басқа көрсетілмесе): -------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.18 31.12.17 ---------------------- ---------- ---------- Жеке капитал 6 595 966 5 998 682 Жиынтық активтер 16 466 937 10 233 688 Жиынтық міндеттемелер 9 870 971 4 235 006 Сауда-саттық көлемі 1 511 099 986 014 Жалпы кіріс 861 211 402 042 Таза табыс (таза зиян) 761 216 327 810 ROA, % 4,62 3,20 ROE, % 11,54 5,46 ROS, % 50,37 33,25 -------------------------------------------- 2018 жылға компанияның қаржылық есебінің аудитін "ТрастФинАудит" аудиторлық компаниясы" ЖШС жүргізді. "Фаэтон Компаниясы" ЖШС және оның еншілес ұйымдарының шоғырландырылған қаржылық есептілігі мен шоғырландырылған қаржылық айналымы туралы барлық жағынан 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында http://kase.kz/files/emitters/FATN/fatnf6_2018_cons_rus.pdf жарияланған. [2019-05-16]