"Компания Фаэтон" ЖШС Қазақстан қор биржасында 29 қаңтарында KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, FATNb2) облигацияларын жылдық 10,9991 % орналастыра отырып, 130,2 млн теңге тартты

29.01.19, 19:23
/KASE, 29.01.19/ – Бүгін Қазақстан қор биржасында (KASE) "Компания 
Фаэтон" ЖШС (Алматы) KZP02Y07F484 (KZ2P00004286, KASE балама 
алаңы, "облигациялар" санаты, FATNb2) облигацияларын орналастыру 
бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық жүргізілді. Төменде 
сұраным параметрі мен арнайы мамандандырылған сауда-саттық нәтижесі 
берілген.

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:                    
--------------------------------------------------- --------
Қатысушылар саны:                  1    
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), тек  1 / 1  
шектеулі:                          
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:       130,2  
Ұсынымға сұраным, %:                100   
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы,      100,00 
% (барлығы / белсенді):                   
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі,       10,9991 
жылдық % (барлығы/белсенді):                
------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – сауда-саттыққа қатысушылармен    
 өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте, соның ішінде Растау

 жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер.      

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:                   
---------------------------------------------- -------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,    130 000   
облигациялар:                        
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 130 198 611,1
Қанағаттандырылған өтінімдердің саны:     1      
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,    100     
жоспардан %:                        
Қанағаттандырылған өтінімдердің таза бағасы,  100,00    
%:                             
Сатып алушы үшін өтеу кірістілігі, жылдық %:  10,9991   
------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитариі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес мәміле сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесулер аяқталған
сәтте орындалды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ:                         
------------------------------------- ------------------------------
Сауда-саттық күні:          29.01.19           
Өтеуге дейін мерзімі:         6,5 жыл (2 335 күн)      
Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 130 000 000          
млн теңге:                             
Лот көлемі, дана:           1               
Предмет торга:            "таза" баға          
Өтінімдер беру әдісі:         шектелімді          
Өтінімдер беру уақыты:        жабық             
Өтінімдерді растау кезеңі:      11:30–12:00          
Кесім уақыты:             11:30–12:30          
Төлеу датасы:             14:00 (Т+0)          
Өтінімдерді кесімдеу әдісі:      29.01.19, 14:00        
Өтінімдер беру әдісі:         бағалары кесімді бағаға тең  
                   немесе одан төмен       
                   өтінімдер кесімделеді     
тінімдерді қанағаттандыру әдісі:   Биржа қарама-қайшы өтінімдерді
                   қабылдау уақыты        
                   бойынша, кесімді баға     
                   бойынша немесе сатушы     
                   үшін үтымдырақ баға      
                   бойынша,           
                   қанағаттандырылады      
Сауда-саттық өткізу бастамашысы:   "Еуразиялық Капитал" АҚ    
                   (Алматы)           
Сауда-саттық жүйесінің секторы:    Debts_List_ST1        
Сауда-саттық жүйесінің тобы:     Bonds_ST1_Alt         
--------------------------------------------------------------------

[2019-01-3029]