жағдай бойынша 01.04.2019 ( алдыңғы үзінді көшірмесіне | келесі үзінді көшірмеге )

Ұстаушының атауы Жай акциялары, дана Жай акциялары, үлесі % Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары, дана Барлық акциялары, үлесі %
AMAN MUNAI EXPLORATION B.V. JSC 26 220 170 100,00 26 220 170 100,00
           
Жарияланған жай акцияларының саны, дана 26 220 170
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана 26 220 170
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған жай акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана
Айналыстағы жай акцияларының саны, дана
Айналыстағы артықшылықты акциялардың саны, дан